دانلود نمونه سوال مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها

نوع درس اصلی

جواب خودآزمایی های کتاب مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی