دانلود نمونه سوال روانشناسی صنعتی پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب روانشناسی صنعتی PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب روانشناسی صنعتی

نوع درس پایه

جواب خودآزمایی های کتاب روانشناسی صنعتی دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 2

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی