دانلود نمونه سوال تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی