دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در مدیریت پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب کاربرد کامپیوتر در مدیریت PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب کاربرد کامپیوتر در مدیریت

نوع درس پایه

جواب خودآزمایی های کتاب کاربرد کامپیوتر در مدیریت دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی