دانلود نمونه سوال مدیریت عملیات خدمات پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مدیریت عملیت خدمات PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مدیریت عملیات خدمات

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب مدیریت عملیات خدمات دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی