دانلود نمونه سوال مساله یابی و حل مساله پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مساله یابی و حل مساله PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مساله یابی و حل مساله

نوع درس اصلی

جواب خودآزمایی های کتاب مساله یابی و حل مساله دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 2

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی