دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت

نوع درس اصلی

جواب خودآزمایی های کتاب مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی