دانلود سریال و فیلم , نمونه سوال , کتاب , بازی اندروید , قسمت فصل , زیرنویس , داستان , رمان , پیام نور , پاسخ

تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت

۱۴۶ مطلب با موضوع «دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور» ثبت شده است

دانلود نمونه سوال کتاب مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۱ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب مدیریت پروژه پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال مدیریت پروژه پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مدیریت پروژه PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مدیریت پروژه

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب مدیریت پروژه دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب طرح ریزی تعمیرات و نگهداری پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال طرح ریزی تعمیرات و نگهداری پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب طرح ریزی تعمیرات و نگهداری PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب طرح ریزی تعمیرات و نگهداری

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب طرح ریزی تعمیرات و نگهداری دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب بررسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال بررسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی طرح های صنعتی پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب بررسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی طرح های اقتصادی PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب بررسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب بررسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی طرح های اقتصادی دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۱ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب سیستم های خرید انبارداری و توزیع پیام نور

دانلود نمونه سوال سیستم های خرید انبارداری و توزیع پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب سیستم های خرید انبارداری و توزیع PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب سیستم های خرید انبارداری و توزیع

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب سیستم های خرید انبارداری و توزیع دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب مدیریت کارخانه پیام نور

دانلود نمونه سوال مدیریت کارخانه پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مدیریت کارخانه PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مدیریت کارخانه

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب مدیریت کارخانه دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب تحقیق در عملیات 3 پیام نور

دانلود نمونه سوال تحقیق در عملیات 3 پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب تحقیق در عملیات 3 PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب تحقیق در عملیات 3

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب تحقیق در عملیات 3 دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب مدیریت عملیات خدمات پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال مدیریت عملیات خدمات پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مدیریت عملیت خدمات PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مدیریت عملیات خدمات

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب مدیریت عملیات خدمات دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال مدیریت کیفیت و بهره وری پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب روانشناسی صنعتی پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال روانشناسی صنعتی پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب روانشناسی صنعتی PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب روانشناسی صنعتی

نوع درس پایه

جواب خودآزمایی های کتاب روانشناسی صنعتی دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 2

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 2

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب مباحث و چالشهای مدیریت دولتی پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال مباحث و چالشهای مدیریت دولتی پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مباحث و چالشهای مدیریت دولتی PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مباحث و چالشهای مدیریت دولتی

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب مباحث و چالشهای مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب مدیریت تحول سازمانی پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال مدیریت تحول سازمانی پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مدیریت تحول سازمانی PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مدیریت تحول سازمانی

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب مدیریت تحول سازمانی دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب آموزش مهارت های حرفه ای پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال آموزش مهارت های حرفه ای پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب آموزش مهارت های حرفه ای PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب آموزش مهارت های حرفه ای

نوع درس اصلی

جواب خودآزمایی های کتاب آموزش مهارت های حرفه ای دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 2

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر
کانال تلگرام سایت