دانلود سریال و فیلم , نمونه سوال , کتاب , بازی اندروید , قسمت فصل , زیرنویس , داستان , رمان , پیام نور , پاسخ

تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت

۱۴۶ مطلب با موضوع «دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور» ثبت شده است

دانلود نمونه سوال کتاب شناخت صنعت جهانگردی

دانلود نمونه سوال و جزوه شناخت صنعت جهانگردی پیام نور آزاد دولتی

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت جهانگردی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب شناخت صنعت جهانگردی PDF]

نوع درس اصلی

کتاب شناخت صنعت جهانگردی دانشگاه

تعداد واحد 2

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب پول و بانک

دانلود نمونه سوال پول و بانک پیام نور آزاد دولتی

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب پول و بانک PDF]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب پول و بانک

نوع درس تخصصی

کتاب پول و بانک دانشگاه

تعداد واحد 2

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب بانکداری داخلی 1

دانلود نمونه سوال بانکداری داخلی 1 پیام نور آزاد دولتی

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب بانکداری داخلی 1 PDF]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب بانکداری داخلی 1

نوع درس تخصصی

کتاب بانکداری داخلی 1 دانشگاه

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب مالیه عمومی و خط مشی دولت ها

دانلود نمونه سوال مالیه عمومی و خط مشی دولت ها پیام نور آزاد دولتی

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مالیه عمومی و خط مشی دولت ها PDF]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مالیه عمومی و خط مشی دولت ها

نوع درس تخصصی

کتاب مالیه عمومی و خط مشی دولت ها دانشگاه

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب اصول بانکداری PDF

دانلود نمونه سوال اصول بانکداری پیام نور

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب اصول بانکداری PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب اصول بانکداری

نوع درس تخصصی

کتاب اصول بانکداری دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب حقوق و مقررات مدنی پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال حقوق و مقررات مدنی پیام نور

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب حقوق و مقررات مدنی PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب حقوق و مقررات مدنی

نوع درس اصلی پایه

کتاب حقوق و مقررات مدنی دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 2

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب جغرافیای اقتصادی ایران پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال جغرافیای اقتصادی ایران پیام نور

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب جغرافیای اقتصادی ایران PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب جغرافیای اقتصادی ایران

نوع درس اصلی پایه

کتاب جغرافیای اقتصادی ایران دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 2

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۱ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب بازاریابی بین الملل پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال بازاریابی بین الملل پیام نور

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت بازرگانی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب بازاریابی بین الملل PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب بازاریابی بین الملل

نوع درس تخصصی

کتاب بازاریابی بین الملل دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب مدیریت استراتژیک پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال مدیریت استراتژیک پیام نور

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت بازرگانی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مدیریت استراتژیک PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مدیریت استراتژیک

نوع درس تخصصی

کتاب مدیریت استراتژیک دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب تجارت الکترونیک پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال تجارت الکترونیک پیام نور

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت بازرگانی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب تجارت الکترونیک PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب تجارت الکترونیک

نوع درس تخصصی

کتاب تجارت الکترونیک دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب مبانی بانکداری و مدیریت بانک پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال مبانی بانکداری و مدیریت بانک پیام نور

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت بازرگانی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مبانی بانکداری و مدیریت بانک PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مبانی بانکداری و مدیریت بانک

نوع درس تخصصی

کتاب مبانی بانکداری و مدیریت بانک دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی پیام نور

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت بازرگانی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی

نوع درس تخصصی

کتاب سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی پیام نور

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت بازرگانی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی

نوع درس تخصصی

کتاب حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب بازرگانی بین الملل پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال بازرگانی بین الملل پیام نور

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت بازرگانی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب بازرگانی بین الملل PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب بازرگانی بین الملل

نوع درس تخصصی

کتاب بازرگانی بین الملل دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیام نور

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت بازرگانی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت

نوع درس تخصصی

کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۳ نظر
کانال تلگرام سایت