دانلود سریال و فیلم , نمونه سوال , کتاب , بازی اندروید , قسمت فصل , زیرنویس , داستان , رمان , پیام نور , پاسخ

۱۱۹ مطلب با موضوع «دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور» ثبت شده است

دانلود نمونه سوال کتاب حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی پیام نور

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت بازرگانی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی

نوع درس تخصصی

کتاب حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب بازرگانی بین الملل پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال بازرگانی بین الملل پیام نور

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت بازرگانی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب بازرگانی بین الملل PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب بازرگانی بین الملل

نوع درس تخصصی

کتاب بازرگانی بین الملل دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیام نور

[نیمسال اول - نیمسال دوم - ترم تابستان]

رشته مدیریت بازرگانی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت

نوع درس تخصصی

کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۳ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب مدیریت پروژه پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال مدیریت پروژه پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مدیریت پروژه PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مدیریت پروژه

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب مدیریت پروژه دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب طرح ریزی تعمیرات و نگهداری پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال طرح ریزی تعمیرات و نگهداری پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب طرح ریزی تعمیرات و نگهداری PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب طرح ریزی تعمیرات و نگهداری

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب طرح ریزی تعمیرات و نگهداری دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب بررسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال بررسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی طرح های صنعتی پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب بررسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی طرح های اقتصادی PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب بررسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب بررسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی طرح های اقتصادی دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۱ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب سیستم های خرید انبارداری و توزیع پیام نور

دانلود نمونه سوال سیستم های خرید انبارداری و توزیع پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب سیستم های خرید انبارداری و توزیع PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب سیستم های خرید انبارداری و توزیع

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب سیستم های خرید انبارداری و توزیع دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب مدیریت کارخانه پیام نور

دانلود نمونه سوال مدیریت کارخانه پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مدیریت کارخانه PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مدیریت کارخانه

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب مدیریت کارخانه دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب تحقیق در عملیات 3 پیام نور

دانلود نمونه سوال تحقیق در عملیات 3 پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب تحقیق در عملیات 3 PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب تحقیق در عملیات 3

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب تحقیق در عملیات 3 دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب مدیریت عملیات خدمات پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال مدیریت عملیات خدمات پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مدیریت عملیت خدمات PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مدیریت عملیات خدمات

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب مدیریت عملیات خدمات دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال مدیریت کیفیت و بهره وری پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب روانشناسی صنعتی پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال روانشناسی صنعتی پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب روانشناسی صنعتی PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب روانشناسی صنعتی

نوع درس پایه

جواب خودآزمایی های کتاب روانشناسی صنعتی دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 2

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 2

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر

دانلود نمونه سوال کتاب مباحث و چالشهای مدیریت دولتی پیام نور PDF

دانلود نمونه سوال مباحث و چالشهای مدیریت دولتی پیام نور

[نیمسال اول امتحانی - نیمسال دوم امتحانی - ترم تابستان]

رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مدیریت امور بانکی

سوالات تستی تشریحی امتحان

کلید سوالات با پاسخ PDF

[پاسخ پرسش های کتاب مباحث و چالشهای مدیریت دولتی PNU]

دانلود جزوه و نمونه سوال ترم های قبل کتاب مباحث و چالشهای مدیریت دولتی

نوع درس تخصصی

جواب خودآزمایی های کتاب مباحث و چالشهای مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

تعداد واحد 3

دانلود نمونه سوالات پیام نور کتاب جزوه خودآزمایی
۰ نظر
کانال تلگرام سایت