متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb

انگشت و انگشتر

اینجا تو خون غلت میزنن اینجا واسه هم میمیرن 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
تربت خاک اقارو بجای مرهم میگیرن ... 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
بجای مرهم میگیرن..

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
 اینجا واسه یه دخترِ سه ساله پرچم میزنن 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
محض رضای عاشقی به سینه و سر میزنن.... 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
اینجا کوچیک فرقی نداره با بزرگ تو هیئتا 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
اینجا همه جون میگیرن با ذکر یا واویلتا ... 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
صدایی از دور میرسه صدای بچه ها میاد 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
بوی خون از یه راه دور از تو دل صحرا میاد 


صدا میگه خسته شدم از تشنگی و اضطراب 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
بابا بگو عمو کجاس نمونده یک قطره ی آب 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
صدا میگه یکی داره تو علقمه پرپر میشه 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
همه ی درداش به کنار شرمنده ی اصغر میشه 


شرمنده ی اصغر میشه ... 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
صدا داره نشون میده راه گلوی اصغرو... 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
تیر سه شعبه با شتاب میدره از هم حنجرو.... 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
صدا داره کم کم میره سمت یه گودی پٔرِ خون 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
سمت گل فاطمه و بوسه ی پیغمبرمون 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
سمت کسی که سَرِ اون از همه ی سرا سره 


روزیش واسه غارتگرا انگشت و یک انگشتره ... 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
انگشت شد از دستش جدا ناله ی یا خدا خدا 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
پیکره ی بی جان حسین رو تن داغ کربلا 


انگشت شد از دستش جدا ناله ی یا خدا خدا 

متن نوحه شور برای محرم | به نام: انگشت و انگشتر | متن نوحه شور محرم و ابا عبدالله | دانلود با حجم 3 مگابایت | Download Link 3 Mb
پیکره ی بی جان حسین رو تن داغ کربلا


پایان

کلمات کلیدی مربوط به این مطلب:

صدای متن نوحه شور برای محرم امام حسین,دانلود صدای متن نوحه شور برای محرم امام حسین,دانلود موزیک متن نوحه شور برای محرم امام حسین,دانلود فایل صوتی متن نوحه شور برای محرم امام حسین,دانلود6آلبوم جدید متن نوحه شور برای محرم امام حسین,خواننده متن نوحه شور برای محرم امام حسین,شعر متن نوحه شور برای محرم امام حسین,دانلود آنگ جدید  متن نوحه شور برای محرم امام حسین, دانلود رپ  متن نوحه شور برای محرم امام حسین, دانلود آهنگ پیشواز  متن نوحه شور برای محرم امام حسین,دانلود آهنگ پیشواز ترانه  متن نوحه شور برای محرم امام حسین, دانلود ترانه های  متن نوحه شور برای محرم امام حسین, دانلود اولین آلبوم متن نوحه شور برای محرم امام حسین,دانلود آهنگ جدید متن نوحه شور برای محرم امام حسین,دانلود رپ متن نوحه شور برای محرم امام حسین,دانلود رپ های متن نوحه شور برای محرم امام حسین,دانلود با لینک مستقیم متن نوحه شور برای محرم امام حسین,دانلود با لینک مستقیم ترانه متن نوحه شور برای محرم امام حسین,