کنترل یک سیاره را بدست بگیرید و روز به روز سیستم های دفاعی و حمله خود را مرگبار تر کنید ، به سیاره های دیگر حمله کنید و غارتگر کهکشان شوید ، بازی در سبک استراتژیک قرار گرفته و بزودی زبان فارسی را نیز پشتیبانی میکند ، زمان را از دست ندهید ، سیاره خود را هر چه زود تر بنا کنید .

control of a planet and day - to - day defence systems and his attack , deadlier attack to other planets, and predatory galaxy , playing in the strategic style , and soon the Persian language , the time of our planet , according as soon as possible .

 

 

لینک های دانلود :

دانلود با حجم 64 مگابایت

آموزش دالود: پس از کلیک روی لینک بالا روی رد کردن تبلیغ بزنید تا دانلود شروع شود