Www.pc-mob.blog.ir سایت آموزش


آیا با معنی رشد در اقتصاد آشنا هستید

رشد اقتصادی چیست؟ به تعبیر ساده رشد اقتصادی عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز ازآن کسر نمود. به عبارت ساده، درصد افزایش تولیدات یک کشور در یک سال را رشد اقتصادی می گویند.

رشد اقتصادی از مهمترین شاخصهای اقتصادی است زیرا توسعه ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی یک کشور به آن بستگی دارد. 

طی 20 سال (از سالهای 1372 تا 1391) یعنی طی دوره فعالیت دولتهای ششم تا دهم متوسط رشد اقتصادی ایران معادل 4.5 درصد در سال بوده است، این روند البته با فراز و فرود همراه شده نکته قابل تامل آنکه بهترین رشد های اقتصادی الزاما در دوره های پرپولی جیب دولت اتفاق نیفتاده است.


گردآوری شده توسط : محمدرضا زال آقایی کارشناس مسائل اقتصادی