یکی از فانتزی هام اینه که

یه جا که خیلی شلوغه گوشیم زنگ بخوره
بگم : آره ، آره ، حواستون باشه ؛ زنده می خوامش !


این پست ثابت می باشد

مطالب جدید از پست بعدی شروع میشود ؛ فداتون